Психотерапия

За емоционално незрелите родители (и най-вече за техните деца)

Емоцията е невербалния език, през който общуваме един с друг. Тя е в основата на…

Сянка и Проекция 

“Всички онези качества, способности и наклонности, които не са в хармония с колективните ценности –…

Най-доброто лекарство за самотата се явява уединението – Джеймс Холис

Необходима е много смелост, за да зададете фундаменталния въпрос: „От това, което искам от Другия,…

Психотерапията се занимава не с щастието, а със силата

Подбрала съм някои любими мои цитати на Морган Скот Пек – вярвам, че са отрезвяващи…

Преносът: остарялата “карта”. Какво означава думата “пренос” в контекста на психотерапията

ППървата част от текса е откъс от книгата на Морган Скот Пек “Изкуството да бъдеш…

Как да си помогна сам? Наръчник за важни умения по осъзнатост

В текста съм описала важни умения по пътя на себеосъзнаването, като към тях съм добавила…

Tрите стълба на емоционалната зрялост

Какво прави човек емоционално зрял? Често в кабинета си в практиката с хора виждам, че…

Михаил Лабковски: Здравите хора обичат само тези, които ги обичат

Текстът долу реших да споделя, защото съдържа силно провокативни и категорични думи на Лабковски –…

Слагаме стени, когато за границите вече е късно

Ето и един пример: Обикновено когато човек се почувства обиден, ядосан, уплашен, той вдига стена…

Това подкрепя ли ме или ме потиска?

Това общуване, тази връзка, тази ситуация, тази работа, това мое (или чуждо) убеждение – ПОДКРЕПЯ…