родители и деца

Образованието като терапевтичен процес

Така си представям училището, образованието – като на тези снимки! Близо до естественото, природното, интуитивното…

За емоционално незрелите родители (и най-вече за техните деца)

Емоцията е невербалния език, през който общуваме един с друг. Тя е в основата на…

Човекът между Желанието и Потребността

ОOбичащото сърце е нежно и чувствително.  Но когато се стремим на всяка цена да получим…

Преносът: остарялата “карта”. Какво означава думата “пренос” в контекста на психотерапията

ППървата част от текса е откъс от книгата на Морган Скот Пек “Изкуството да бъдеш…

В търсене на изгубеното щастие: Концепцията за приемствеността

Текстът, който ще прочете по-надолу, е откъс от книгата на Джийн Лидлоф “В търсене на…

Пет конструктивни стъпки – Йеспер Юл

Част от настоящия текст е от книгата “Агресията” на Йеспер Юл, датски психолог и фамилен…

Златното дете

“Златното дете” е метафора, с която в света на психологията описваме децата, които са нагърбени…

Детето ми се тръшка – какво да правя?

Познат сценарий за всеки родител – опънати докрай като стурни на цигулка нерви, недоволно, ревящо, пищящо…

Децата и социалната изолация – как да им помогнем да се справят с карантината?

За всички ни случващото се в момента е истинско предизвикателство – съвсем ново в живота на…

Как да слушам, за да чувам? (+ Таблици на Емоциите и Потребностите)

“Да слушаш, за да чуеш, е много по-различно от това да слушаш, за да отговориш.” …