Личностови разстройства

Нарцистично личностно разстройство: Симптоми и черти

Симптомите на нарцистичното личностно разстройство (НЛР) могат да включват грандомания, липса на проницателност, арогантност и…

Какво означава да преодолееш гранично личностово разстройство? (BPD recovery)

Истината е, че немалко психотерапевти имат притеснения да работят с личностови разстройства, защото е трудно…

80
10 стъпки за справяне с гнева

10 стъпки за справяне с гнева! ЕСТЕСТВЕНА ПСИХОТЕРАПИЯ   В настоящия текст ще опиша система…

Наръчник за саморегулация на емоциите

Настоящата статия има за цел да бъде подходящ наръчник за самопомощ при хора с гранично личностово…

Какво е “същинското приемане”

Същинското приемане  Означава приемането и понасянето на нещо, без осъдителност или желание за промяна. Ученето…