Болестта като път

Пътят към Здравето? | ЕСТЕСТВЕНА ПСИХОТЕРАПИЯ

От години изследвам темата за Здравето и Болестта – къде е балансът, кое наистина ни разболява,…