Виктор Франкъл

В Търсене на Смисъл – Виктор Франкъл

Любими мои цитати от книгата на Виктор Франкъл “Човекът в търсене на смисъл” – неслучайно е…