вътрешно дете

Кой е моят детски архетип? Лекуване на вътрешното дете

________Обичаш ли някого, ти просто го обичаш и нямаш ли какво друго да му дадеш,…