Джийн Лидлоф

В търсене на изгубеното щастие: Концепцията за приемствеността

Текстът, който ще прочете по-надолу, е откъс от книгата на Джийн Лидлоф “В търсене на…