диалектично поведенческа психотерапия

Какво е “същинското приемане”

Същинското приемане  Означава приемането и понасянето на нещо, без осъдителност или желание за промяна. Ученето…