Йеспер Юл

Пет конструктивни стъпки – Йеспер Юл

Част от настоящия текст е от книгата “Агресията” на Йеспер Юл, датски психолог и фамилен…