Михаил Лабковски

Михаил Лабковски: Здравите хора обичат само тези, които ги обичат

Текстът долу реших да споделя, защото съдържа силно провокативни и категорични думи на Лабковски –…