Now Reading
Всичко, което отхвърлям е моята СЯНКА

Всичко, което отхвърлям е моята СЯНКА


Всичко, което приемам и с което се идентифицирам е моят АЗ.

🔥 Пътят към оцялостяването и себеосъществяването
(съответно към Здравето) = Сянката + Аза.


🔥 Това уравнение олицетворява сприятеляването със сенчестите ни страни – именно затова при всяка трудност, болест, е нужно да помислим трихотомията между ДУХ, ДУША и ТЯЛО.


🔥 Законът за запазване на енергията ни показва, че тя е неунищожима, но трансформативна. Ако имаме даден проблем, то той не може да бъде унищожен, а трансформиран в друго – потреблението на енергията може да бъде пренасочено.


🔥 Така например неврозата – под формата на генерализирана или пък социална тревожност, ОКР, паник атаки, хипохонрия и т.н. е нужно именно да бъде ТРАНСФОРМИРАНА в друго – обикновено в смело и сърцато живеене. В “хвърляне с главата напред” в живота! Което, естествено, е неотменно свързано с поемането на здрава, зряла ОТГОВОРНОСТ за собствените ни избори, провали и успехи (които са не по-малко плашеши от неуспехите!)

See Also


🔥 Когато човек има проблем с някои от изконните житейски принципи (които скоро ще публикувам тук), неврозата е едно от проявленията – една от първите червени лампички на промяната, които, ако не видим именно като сигнали за сериозно преориентиране в начина ни на живот, рано или късно (но по-често рано, докато човек е още сравнително млад) следват още предупреждения – вече сериозно нарушаващи хомеостазата на организма.


🔥 Това е тема, по която най-вече може да ни каже интегративната медицина – която, за разлика от други парадигми, не дехуманизира човека до тяло и/или телесни части, лишени от духовност.
Copyright 2020 Ines Raycheva. Designed by NIVOA DESIGN

Scroll To Top