Now Reading
Отнасяй се така със себе си, сякаш си

Отнасяй се така със себе си, сякаш си

Отнасяй се така със себе си, сякаш си някого, за когото се грижиш.


Защото си.


Ти си цял един човек с нищо не отстъпваш на всеки друг.

Нерядко чувам в кабинета си думи като:

ще направя еди-какво-си един ден, когато се справя с еди-си-кой проблем, когато съм “цялостен” човек, “отработил” травмите си… Още не съм щастлив/а, защото ми е трудно с *сложи тук произволен проблем*.
Този “някой ден”, обаче, обикновено не идва.

Има сякаш една фантазия, че когато се променим и стигнем до някакво илюзорно ниво на развитието си, тогава ще е време за живеене – а сега сме някак на “stand by” както се казва – в очакване, наблюдатели. На собствения си живот. И позицията на наблюдателя е ключова, да, много говорим и работим за нея в терапия – но тя е само ЕДНА позиция – най-първата е на активен участник в собствения си живот – не на първия ред – на сцената.


Няма значение на кое стъпало от развитието си днес – ти си на своята собствена сценас всичките си недостатъци, проблеми, травми, болежки, таланти, силни страни… Тук и сега си, а това е по-важното от  “на кое стъпало точно”. Имаш ли тук и сега, то е една отправна точка, гара, която може да води навсякъде.

Цялото това убеждение е много детско –

за детето е неизбежно да се научи да се нагажда към средата – към очакванията, ситуациите, думите, които преживява и получава – то се вижда като дефектно, недостатъчно добро, умно и т.н., когато му се скарат – не може да сложи граница с думите “мама и татко нещо не са в кондиция днес, това няма общо с мен”. Не, то е ВИНОВНОТО и вярва, че ако се “оправи”, потисне се, бъде добро – мама и татко ще го обичат, приемат и ще са спокойни.

От там тръгваме по тази пътечка – ако бъда еди-какъв-си човек, с еди-какви-си качества, тогава ще живея живота, който искам. Така абдикираме от зрялата позиция и оставаме деца, обаче. А проблемът с това е, че боли много – и постоянно се намира някой, който волно или неволно да бръкне с пръст в раната – но проблемът не е в пръста, а в раната.
Както Габор Мате каза –
виждали ли сте двудневно бебе да се съобразява с някой?
Не, то дава ясни сигнали, когато има нужди.
С порастването, обаче, научаваме, че някои нужди са неприемливи, че да се гневиш е лошо, да се цапаш с калта на площадката е лошо и последствията са страшни, болезнени, неприятни. Започва потискането и адекватната, автентична грижа към себе си започва да залинява ден по ден. Премълчаването и пренебрегването взимат превес.

See Also

Затова написах горе – ти си цял един човек. 

Защото нерядко казваме “е, защо да оправям вкъщи/да се облека добре/да сложа свежи цветя в дома си, КАТО НЯМА КОЙ ДА ВИДИ, нали съм САМ/А”. Не, има кой да види – ти. Направи го за себе си, вместо да оставаш в посланието “аз съм НИКОЙ”. 
_________________________

❓ Та, днес искам да задам три важни въпроса:
🔥 Можеш ли да опитваш да се
“хващаш в крачка”,
когато се отнасяш към себе си като към никой?
🔥 Можеш ли да си задаваш въпроса
“Днес погрижих ли се за себе си с любов или се отнесох към себе си като към машина, която трябва да върши определени дейности?”
🔥 Можеш ли да опитваш поне веднъж на ден
да проверяваш какво се случва в тялото ти – стегнато ли е, отпуснато ли е, има ли напрежение и т.н. и ако усетиш неспокойствие да сложиш ръка на корема/гърдите,гърлото си или където искаш и да си кажеш няколко топли думи – защото ти си човекът, който се грижи за теб.


Повече за работата с тялото можеш да прочетеш тук – Как да спра тревожността си? (упражнения за нервната система)

Тази неделя ще споделя клип, проследяващ темата “защо имам точно тези проблеми?”
Copyright 2020 Ines Raycheva. Designed by NIVOA DESIGN

Scroll To Top