Now Reading
Морган Скот Пек: Любовта е разумна

Морган Скот Пек: Любовта е разумна

Любовта е твърде обширна,
твърде дълбока, за да може да
бъде измерена и ограничена в рамките на думите. 

(…) Ето я моята дефиниция: волята да разшириш границите на своя „Аз”, с цел да осигуриш своето собствено или нечие чуждо духовно израстване. Преди да започнем с по-задълбочен анализ, бих искал да направя кратък коментар на определението.
Първо, видно е, че това е едно телеологично определение: поведението се определя от гледната точка на целта, към която то е насочено – в този случай духовното издигане. Учените са склонни да подлагат телеологичните определения на съмнение, те сигурно ще подложат на съмнение и тази дефиниция. Но аз не съм достигнал до нея по пътя на телеологически разсъждения, а чрез наблюдаване на пациентите си (това включва и самонаблюдение) в психиатричната ми работа, в която определението на любовта е от особено значение. Това е така, защото пациентите обикновено са много смутени от нейната същност. 

Например един свенлив млад мъж ми разказа: 


„Майка ми толкова ме обичаше, че не ме остави да пътувам с училищния автобус, докато не станах абитуриент. Дори тогава аз трябваше да й се моля. Предполагам, че я е било страх да не ми се случи нещо и затова ме караше до училище и обратно всеки ден, което не й беше лесно. Тя наистина ме обичаше”.
При лекуването на неговата плахост беше необходимо, както е при много други случаи, да го накарам да разбере, че майка му може да е имала някакви други мотиви, за да го кара всеки ден до училище, и че това, което прилича на любов, невинаги е любов. От подобни случаи натрупах примери на действителна и недействителна любов. Най-голямата разлика между двете е наличието на осъзната или неосъзната цел в поведението на обичащия или необичащия. 

Така проявата на любов винаги е проява на самоизрастване,
дори когато любовта цели не собственото, а чуждото израстване.
Именно чрез стремежа към развитие ние се развиваме. 


Въпросът е, че грижата за подхранването на растежа 
обикновено е и трябва да бъде нещо повече от просто хранене. Грижата за подхранването на духовното израстване е много сложен процес, който не може да бъде управляван от инстинктите. Майката, която не пуска сина си да ходи на училище с автобуса, е подходящ пример за случая. Всеки ден го кара с колата до училище и обратно, по този начин се грижи за него, само че той не се нуждае от това. Нейната прекалена загриженост явно забавя, вместо да ускорява процеса на духовното му развитие. Други подходящи примери: майки, които дават все повече храна на и без това понапълнелите си деца; бащи, които купуват на синовете си цели сандъци с играчки, а на дъщерите си – цели гардероби с дрехи; родители, които не поставят ограничения и не могат да отказват. Любовта не е просто отдаване. Тя е разумно отдаване и разумно въздържане. Тя е разумна похвала и разумна критика. Любовта е разумно смъмряне, спорене, противопоставяне и напътствие, ускорение и задържане, успоредно с морална подкрепа. Тя е предводителство. Думата „разумно” показва необходимостта от преценка, а преценката изисква нещо повече от инстинкт, тя изисква премислено и често болезнено вземане на решения.Второ, може да се отбележи, че така дефинирана, любовта е странно кръгообразен процес. Защото процесът на разширяване на своя „Аз” е еволюционен. След като един човек успешно е разширил границите си, то той се е издигнал до по-горно стъпало на съществуване. Така проявата на любов винаги е проява на самоизрастване, дори когато любовта цели не собственото, а чуждото израстване. Именно чрез стремежа към развитие ние се развиваме.Трето, това единно определение на любовта включва както любовта към другия, така и любовта към самия себе си. След като и аз, и ти сме хора, да обичам хората, значи да обичам и теб, и себе си. Да си отдаден на човешкото духовно издигане, значи да си посветен на човешкия род, към който принадлежиш, и това от своя страна значи да си отдаден на собственото си развитие толкова, колкото и на всеобщото. Всъщност, както вече казахме, 

ние не можем да обичаме някой друг, без да обичаме себе си, 

както не можем да учим децата си на самодисциплина, без ние самите да сме дисциплинирани. На практика не можем да се откажем от собственото си духовно развитие за сметка на нечие чуждо. Изключено е да изоставим собствената си дисциплина и да бъдем в същото време дисциплинирани в грижите си към някой друг. Не можем да бъдем извор на сила, докато не формираме собствена сила. С навлизането ни в материята на любовта аз се надявам да разберем, че обичта ни към себе си и към другите не само вървят заедно, но на практика са неразличими. 


Четвърто, актът на разширяване на границите изисква усилие. Ние разширяваме границите си само като ги преминаваме. Когато обичаме някого, нашата любов става видима или истинска само чрез проявата на усилие – ние се напрягаме, правим нещо повече от обикновеното – правим допълнителна крачка, изминаваме една миля в повече. Любовта изисква усилие, тя изисква много повече от едно просто усилие. 


Най-накрая с използването на думата „воля” се опитах да преодолея разликата между желание и действие. Желанието невинаги се превръща в действие. Волята е желание, но е с такава интензивност, че винаги преминава в действие. Разликата между двете се равнява на различието между това да кажеш: „Бих желал да ида на плуване тази вечер” и „Тази вечер съм на плуване”. Всеки представител на нашата култура иска да може да обича, но все пак не всички на практика обичат. Съответно аз направих заключението, че желанието да обичаш само по себе си не е любов. Любовта е това, което е. Тя е акт на нашата воля – и намерение, и действие. Волята също така предполага и избор. 

Ние не сме принудени да обичаме, а избираме да обичаме. 

Независимо от това колко силно си мислим, че обичаме, ако това наистина не е така, то е, защото сме избрали да бъде така, въпреки добрите ни намерения. Същото е и с духа. Винаги когато проявяваме духовното си израстване, това се дължи на нашето желание. Изборът да обичаме вече е направен.  От всички погрешни представи за любовтанай-широко разпространено е убеждението, че влюбването е любов или поне признак на любов.Това в същото време е една дълбоко вкоренена погрешна представа просто защото влюбването субективно бива изпитвано като особено силна форма на любов. Когато един човек се влюби, той или тя, напълно убедени, си казват: „Обичам го” или „Обичам я”. И веднага се появяват два проблема. Първият е, че влюбването е свързано със секса и еротичното изживяване. Ние не се влюбваме в децата си, дори когато ги обичаме изключително силно. Ние не се влюбваме в приятелите си от същия пол, освен ако не сме с хомосексуални наклонности, въпреки че може да сме много привързани към тях. Осъзнатото или неосъзнато сексуално желание е единствената причина за влюбването. Вторият проблем е свързан с трайността на влюбването. Независимо в кого сме влюбени, рано или късно го разлюбваме, особено ако връзката продължи достатъчно дълго. Не казвам, че винаги преставаме да изпитваме обич към човека, в който сме се влюбили, но повече от вярно е, че екстазът на чувството, характеризиращ влюбването, неизменно преминава. Меденият месец не е безкраен. Спомените от романа в един момент увяхват.

See Also

_____________________________

Дисциплината е начин за духовно извисяване на човека. 

Какво стои зад дисциплината, какво я мотивира и захранва с енергия? Аз вярвам, че тази сила е любовта. 

Мързелът е противоположност на любовта.

________________________

Настоящият текст е откъс от “Изкуството да бъдеш Бог” на Морган Скот Пек.
Откъс за влюбването ще сложа в следваща статия, защото вярвам, че е смислено продължение на темата. 

Още по темата: Ако целта ви е да бъдете обичани, няма да я постигнете

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright 2020 Ines Raycheva. Designed by NIVOA DESIGN

Scroll To Top