Брене Браун

Автентичността към себе си – що е то?

Често хората се опитват да живеят живота си отзад напред: стремят се към повече вещи…

За изграждането на устойчив дух

Една от дефинициите на устойчивостта е умението да преодоляваме трудностите, с които живота ни среща.…