психология

Гневът и обвиненията към родителите

Заедно с несправедливостите, които вярваме, че сме преживели “благодарение” на тях, могат в даден момент…

Личната отговорност – невидимата част на айсберга

Какво мога да дам, какво мога да направя за теб? Това е адаптивен въпрос, посока, която…