Now Reading
Пет конструктивни стъпки – Йеспер Юл

Пет конструктивни стъпки – Йеспер Юл

Част от настоящия текст е от книгата “Агресията” на Йеспер Юл, датски психолог и фамилен терапевт, автор на бестселъри по детска психология – след края на текста споделям какво си взех аз от него и защо го споделям тук.


Приятно четене!
Печален е фактът, че
все повече родители се опитват дапредпазят децата си от страдание и фрустрация. Така те не им позволяват да придобият основни социални и екзистенциално значими умения. В детската градина тези родители се оплакват, когато някой ухапе или удари детето детето им и настояват “трудното” хлапе да бъде преместено в друга група. Намирам това отношение за изключително жалко; философията, върху която се гради то, се съдържа в следния израз: “Никой не е по-важен от мен.”

Друг деструктивен аспект на тази тенденция е
разделянето на обществото на победители и губещи. Ако и вие сте от тези родители и смятате, че думите ми са резки и несправедливи, то не забравяйте, че винаги съществуват алтернативи. Някои учители “разрешават” трудните ситуации, като оставят децата да правят своето. Алтернативата би била да говорите с учителя, за да откриете какво не му достига, за да подходи по-сериозно към конфликта, а след това да предадете информацията към училищното ръководство, което да упражни надзор и да окаже подкрепа.

Друга алтернатива би била да убедите детето си,
че размирникът на групата или на класа не бива да бъде изключван – а тъкмо обратното, да бъде приобщен. Поканете “трудното” дете на разговор и се опитайте да установите връзка. Не бъдете мили и ласкави, просто му обяснете с дружелюбен тон, че разбирате какъв товар носи. Предложете му помощта си и му покажете къде са чуждите граници. Не му давайте шанс – сами бъдете този шанс! Така ще направите подарък и на собственото си дете.


Най-важните средства,
с които ние, възрастните –
родители, възпитатели, учители, педагози и съседи – можем да обогатим живота на агресивните или спорадично агресивните деца, са:

🟢 Диалог 🟢


🟡 Интерес 🟡


🟠 Любопитство 🟠


🔵 Приемане 🔵


🟣 Откровена обратна връзка 🟣
Това са петте конструктивни стъпки,

които ще пренасочат поведението на агресивния човек, независимо от възрастта му. Можете да сте сигурни, че така обогатявате не само живота на човека насреща си, но и собствения си живот и връзката си с другия. Изброените стъпки не са част от метод нито поотделно, нито взети заедно. Те представляват по-скоро начин на общуване с деца и възрастни, чието поведение накърнява интегритета на околните или застрашава собствения им живот.
______________

🔷 Ценността в думите на Йеспер Юл
е в поканата за свързване –
ако прочетете внимателно откъса, ще видите, че той никъде не говори за разделяне, наказание, оценъчност. Не разделя участниците в дадена ситуация на добри и лоши – подкрепя ги да търсят пътя помежду си – или с други думи да изградят моста между своите привидно противоположни два бряга.
Това ме подтикна да споделя с вас този текст –
с посланието повече да търсим пътищата един към друг, отколкото да градим високи и плътни, непробиваеми стени помежду си, с цел да се защитаваме – понякога това е единственият път, да – но по-скоро рядко е точно така.
See Also

Привидно лесното е в отделянето, скриването в черупката, слагането на етикети и преценки – всъщност това е ограбващо за всички страни. Истинската храна за душата е в свързването – това е най-видно при малките бебета, но еднакво важно за всяко живо същество.
🔶 Друг важен момент е
преживяването на необходимите трудности

без които човек не израства нито психчески, нито емоционално, а особено не израства духовно. Каня вас, които четете, да приветстваме повече доверие в личната сила, устойчивостта, мъдростта и уменията както на децата, така и на възрастните! Както към близките, така и към човечеството избщо! Повече доверие (да не се бърка с наивност!) и по-малко подценяване и пренебрежение.


🔶 В процес на писане съм на по-дълга статия-наръчник за подкрепа – както към деца, така и към техните родители – и изобщо подходящ за всеки човек. Скоро ще излезе и мой клип тук, в който ще дам практически приложими насоки за търсенето на път и справяне във всяка ситуация и трудност – защото има една основа, необходима на всички ни, която променя цялата визия за самите нас и ситуациите, в които попадаме!
Copyright 2020 Ines Raycheva. Designed by NIVOA DESIGN

Scroll To Top